V moderni družbi obstaja svojevrstna definicija uspeha. In če ti ne uspe tako kot družba to »pričakuje« potem se lahko hitro počutimo neuspešne.

Dejstvo pa je, da ne glede na to kdo in kaj smo, je naše finančno življenje unikatno. Nastalo je na podlagi naših življenjskih izkušenj zaradi katerih smo razvili določena finančna prepričanja in navade.

Kaj nam povedo arhetipi?

Arhetipi so po definiciji univerzalni vzorci obnašanja, zavestni in podzavesti, kolektivni in individualni.  V psihologijo jih je vpeljal Carl Gustav Jung, švicarski psiholog in psihiater. 

Temeljna zgodba posameznega arhetipa nam lahko pomaga prepoznati tisto močno notrajo silo, ki vpliva na nas v našem vsakdanjem življenju. So kolektivni vzorci, zbrani v osmih posamičnih arhetipih, ki vplivajo na nas osebno, lahko na zdrav ali nezdrav način.

Vrednost prepoznave naših finančnih arhetipov je v tem, da nam dajejo osnovo za razumevanje, kako je nastalo naše finančno življenje, ki ga živimo danes. Pokažejo nam tudi kaj lahko naredimo drugače in kljub temu ne zatremo sami sebe zaradi zunanje definicije finančnega uspeha, ki naj bi ga dosegli.

Arhetipi nam zelo jasno pokažejo naš individualni

odnos do denarja.

Lahko bi jih tudi opisali kot energije, ki jih nosimo znotraj nas.  Kažejo nam kako z denarjem ravnamo in kako ga spoštujemo. Vse to je v resnici odraz naše lastne vrednosti. In arhetipi so tisti, ki nam odgrnejo prvo zaveso, da se spoznamo, kako v resnici dojemamo denar.

Arhetip ima sončen in senčen aspekt. Drugače povedano, so to lahko naši darovi ali naši izzivi, ki jih imamo v odnosu do denarja.  Določen arhetip nas takoj potegne, ga začutimo in vemo, da je naš, določeni pa lahko v nas prebudijo neprijetne občutke..

Ko arhetip prepoznamo, se običajno obsojamo, kako smo lahko takšni, ker opazimo samo negativne aspekte. Vendar se moramo zavedati, da ima  vsak arhetip tako sončen kot senčen aspekt.

Vsak od nas ima lahko kombinacijo enega ali več arhetiov, ki se morda med sabo borijo za oblast.

Arehetipi niso statični, v različnih fazah življenja in glede na različne izkušnje lahko en arhetip postane močnejši in bolj vpliva na nas in se drugi umaknejo v ozadje.

 

Verjetno boste našli del sebe in svojega vedenja, ko gre za denar, v vsaj enem od teh arhetipov:

VARUH – vse analizira in je vedno previden pri finančnih odločitvah.

UŽIVAČ– uživanje in zabava sta mu najpomembnejša in temu nameni največ denarja.

IDEALIST– prednost daje kreativnosti in verjame, da mora biti za vse ljudi poskrbljeno.

SKOPUH – imeti mora čimveč prihrankov, da  se počuti varno.

ZVEZDA –  največ denarja potroši za dobrine, ki ji dajejo ugled.

NAIVNEŽ  – se izogiba soočenju z denarjem in verjame, da se bo vse dobro izteklo.

SKRBNIK  – vedno finančno poskrbi za vse okrog sebe.

PODJETNIK – vedno išče nove poslovne priložnosti.

Optimalno bi bilo, če bi imeli uravnoteženo prisotne vse arhetipe.

Za začetek je dovolj, če spoznate svoje prve dva ali tri arhetipe, ki trenutno vodijo naše finančno življenje in tistega, ki ga bi morda najraje prezrli.

Če želite spoznati svoje finančne arhetipe:

https://mailchi.mp/248bb8b0f188/financniarhetipivprasalnik

Kako je meni pomagala prepoznava finančnih arhetipov?

Ko sem sama začela spoznavati svoj odnos do denarja, sem zelo hitro ugotovila, da količino denarja, ki ga lahko “zaslužim” zelo povezujem s tem, da moram pridno in veliko delati.

Spoznala sem tudi, da vsako denarno odločitev, ki jo sprejemem, zelo skrbno pretehtam. No, vsaj večino časa se uspem kontrolirati. Vsake toliko denar namreč povsem nerazumno in celo zelo spontano trošim. Predvsem, kadar me obiščejo čustva žalosti in pomanjkanja. Takrat zajadram v čustveno nakupovanje.

Odnosa z denarjem nikoli nisem jemala kot nekaj lahkotnega. Zame  ima vedno pridih težine in trdega dela, da lahko preživim. In to prepričanje, da lahko z zasluženim denarjem zgolj preživiš, je postalo naporno.

Danes vem, da je to notranja igra mojih dveh finančnih arhetipov. Eden je Varuh, ki večino časa vodi. Drugi, ki mu uspe vsake toliko časa priti na plano, pa je Naivnež.

Ampak zdaj ju poznam. Zavedam se njunih darov in izzivov. In ju ne zanikam. Točno vem kdaj kateri od njiju želi pozornost. V veliko pomoč sta mi npr. pri poslovnih odločitvah: Varuh je analitičen in preudaren. Naivnež bi vedno delal vse zelo poceni ali celo zastonj. Ker ga poznam, se z njim pogovorim o vrednosti mojega dela,  ko oblikujeva cene.

Prav tako sem na plano spustila svoj tretji finančnih arhetip in to je Podjetnik, ki mi pomaga iskati nove poslovne priložnosti in zaradi njega danes pišem ta članek. 🙂