Vsak od nas ima nek notranji zagon, da naredi stvari, ki so mu smiselne in v njih uživa. No vsaj želimo si uživati,  pogosto pa nas realnost vsakdana pelje po drugačni poti.

Ljudje smo lahko bolj čustvene ali logične narave. Kot vemo, imajo  naši možgani levo in desno polovico in vsaka vpliva na naše dojemanje sveta drugače oziroma ima vsaka polovica svojo vlogo.

V levi možganski polovici se odvijajo miselni procesi, osnovani na logiki.  Ta polovica možganov je razumsko analitična, uporabljamo jo pri govoru, pisanju, branju  in pri analitičnih odločitvah.

V desni možganski polovici pa so procesi mišljenja in ta polovica je ustvarjalne narave. Ta polovica se ukvarja z melodijo, intuicijo, vizualnimi vtisi in vrednotami kot so ljubezen, lepota, lojalnost.

Kadar prevladuje leva  stran možganov, smo običajno praktični in realni.  Analitično logično razmišljanje nam je blizu, pomebna so nam dejstva, številke in matematiko razumemo, zelo smo osredotočeni na detajle in radi imamo predvidljivost in varnost.

Kadar pa prevladuje desna stran možganov  smo  intuitivni.  Takrat smo bolj čustvene narave, imamo veliko domišljijo, gledamo celotno sliko (ne detajlov) in smo bolj domači v različnih načinih razmišljanja, dojemanja,  nič ni dokončno in življenje ni predvidljivo.

In glede na to kako sta aktivni naši možganski polovici, smo lahko bolj logične ali čustvene narave.

V nadaljevanju poglejmo dojemanje denarja iz vidika možganskih polovic

Levo možganski odnos do denarja se lahko vse o denarju ali financah nauči. Takrat osvojimo povsem tehnična in strokovna znanja o upravljanju financ.  Odločamo se na podlagi številk ali statističnih dejstev, tehničnega znanja, ki ga imamo okoli denarja in optimalno planiramo.

V desni polovici možganov pa se nahajajo naše misli in občutki glede denarja, lahko pa jim rečemo tudi denarna prepričanja.  Ta prepričanja so lahko zdrave narave ali pa so omejujoča in nas nevede ovirajo pri kreiranju denarnega življenja.

Zdrava prepričanja so:

 • da denar ljudje potrebujemo,
 • da je denarja vedno dovolj,
 • da je varno imeti denar,
 • da smo denar sposobni zaslužiti,
 • da je denar dobro imeti, ker nam marsikaj omogoča.

Omejujoča prepričanja so:

 • da je denar sveta vladar,
 • da denar pokvari ljudi,
 • da ga nismo sposobni zaslužiti,
 • da ga nikoli ne moremo imeti dovolj,
 • da se ne želimo ukvarjati z denarjem in bi ga raje dali drugim v upravljanje,
 • nas je strah denarja in denarnih odločitev,
 • ne zaupamo odločitvam, ki smo jo sprejeli na zunanji ravni ali so nam pomagali strokovnjaki.

Največkrat ljudje sprejemamo denarne odločitve

na podlagi naših čustev,

čeprav si mislimo, da so logične.

Finančne odločitve, ki so  bolj levo  možganske ni nujno, da bodo kadarkoli usklajene z našimi občutki in čustvi okoli denarja ali drugače povedano, z našimi željami. V tem primeru ne bomo obravnavali  denarja kot nekaj, kar podpira naše življenje ampak zgolj kot logično odločitev.

Finančne odločitve, ki so bolj  desno možganske brez prave strokovne podlage, ni nujno, da bodo delovale v naše najboljše.  V tem primeru bomo denar trošili za zadovoljevanje naših želja, vsekakor pa se nam zna zgoditi, da bomo pogosto v finančnem stresu zaradi pomanjkanja denarja.

Seveda sta ta dva primera lahko zgolj skrajnosti.

Kaj lahko naredimo?

Prvi korak do sprejemanja dobrih finačnih odločitev je  finančna integracija – identifikacija naših prepričanj glede denarja ter postavitev denarnih usmeritev po katerih bomo vodili naše denarno življenje.

Sprejemanje finančnih odločitev nezavedno na podlagi svoji neraziskanih prepričanj, nas lahko vodi na način, da se vedno znova vrtimo v krogu. Lahko imamo najboljše informacije, ki jih je mogoče dobiti glede upravljanja z denarjem ali mislimo, da sprejemamo najboljše finančne odločitve. Pa vendar, če so naša notranja prepričanja destruktivna  ali omejujoča se lahko zgodi, da nam nobena informacije ne bo koristila. Ta prepričanja nas bodo najedala, vplivala na naše odločitve iz desne polovice možganov, nas ovirala, rezultat tega bodo nelogično ali destruktivno finančno obnašanje. To v praksi pomeni, da lahko imamo dovolj denarja, pa imamo kljub temu veliko skrbi glede denarja ali bolje rečeno – strah nas je, da nam ga bo zmanjkalo.

Za zdrave finančne odločitve, ki bodo delovale za nas je potrebno prepoznati in uskladiti vidika obeh možganskih polovic.  To, da si bomo zaupali in verjeli, da je dovolj denarja, da je denar varno in dobro imeti, se bo rodilo v desni možganski polovici. To, da znamo z njim ravnati, pa je rezultat leve možganske polovice.

Denar pogosto povezujemo z investicijami, ki bi nam lahko olajšale denarno življenje.  Vedno pa imamo priložnost, da to investicijo začnemo s prepoznavo našega odnosa do denarja. Potem bomo vedeli kaj si želimo, kaj si lahko uresničimo in kako lahko to izvedemo.