Vsak od nas je že kdaj pomislil, kako bi živel, če v njegovem življenju ne bi bilo finančnih omejitev. Nekatere takšna razmišljanja o neomejenem bogastvu spremljajo ves čas. Ampak, zakaj se večini ljudi to nikoli ne zgodi?

Bogastvo si razlagamo kot stanje denarja,ki bi nam omogočilo življenje,ko bi si lahko privoščili vse, kar si želimo.

Pojdimo lepo po vrsti in začnimo pri naših željah. Želja nam vzbudi potrebo in da bi to potrebo izpolnili moramo nekaj storiti. Če ne storimo nič, naša želja ostaja neizpolnjena. Lahko si npr. zaželimo sladoled in če smo prepričani, da sladoled redi, si te želje ne bomo izpolnili. Dejanje, ki smo ga torej naredili na popolnoma zavednem nivoju.

Ste zaznali besedo prepričanje v prejšnjem odstavku? Poglejmo jo nekoliko podrobneje. Prepričanje je nekaj, kar si mislimo o sebi, drugih in o svetu okoli nas. Prepričanja nas vodijo in prispevajo k sprejemanju naših odločitev, neposredno torej vplivajo na to, kako živimo svoja življenja. Nekatera naša prepričanja so zavedna, veliko prepričanj pa je povsem nezavednih ampak kljub temu, da se jih ne zavedamo v veliki meri vplivajo na nas.

Prepričanja se začnejo oblikovati v našem otroštvu. Takrat na nas v veliki meri vplivajo starši in dogajanje v naši okolici. Kot otroci vse okoli sebe srkamo vase z otroške perspektive. Če npr. kot otroci velikokrat slišimo, da si nečesa ne zaslužimo, ker nismo bili dovolj pridni, potem lahko hitro začnemo verjeti, da si nekaj zaslužimo samo, če smo dovolj pridni. Seveda nam ta merila pridnosti vedno postavijo drugi. S temi prepričanji odrastemo in se jih velikokrat sploh ne zavedamo, ker so nam postala tako domača.

Ravno zato, ker se s časom pridobljenih prepričanj ne zavedamo več, nas začnejo omejevati pri razmišljanjih in dejanjih. Če smo kot otroci npr. sprejeli prepričanje, da moramo biti pridni, nam to postane samoumevno in se niti ne zavedamo, da je lahko drugače.

Če smo sprejeli prepričanje, da nismo sposobni, da bi karkoli v življenju ustvarili, potem bomo lahko povsem nezavedno to verjeli. Želimo si biti drugačni, verjamemo pa ne, da smo lahko drugačni. Točno ta relacija iz splošnega dojemanja, velja tudi za naš odnos do denarja.

Vsa prepričanja, ki jih imamo v sebi o denarju, so nastala že v otroštvu in skozi proces odraščanja. Kot otroci seveda nismo imeli niti dovolj znanja ali izkušenj, da bi lahko ločili, ali se odločili, če je nekaj za nas resnica ali ne. Takrat sprejeta prepričanja so se preprosto zasidrala v nas.

Naši starši so se lahko glede denarja veliko prepirali, ga imeli vedno premalo, se morda iz meseca v mesec težko prebijali in se veliko pritoževali. V takšnem primeru lahko kot otroci denar povežemo z bolečino in strahom. Če imamo takšno izkušnjo, se lahko v odrasli dobi izogibamo finančnim odločitvam, ker nezavedno povezujemo denar z bolečino in strahom.  Ta nezavedna prepričanja nam razložijo, zakaj se npr. oseba, ki je drugače zelo samozavestna, glede denarja počuti nemočno, šibko ali celo jezno.

Če so naši starši imeli dovolj denarja, so nam posvečali dovolj pozornosti, so bili radodarni do okolice potem so naši temelji za denar precej drugačni. Redko bomo denar videli kot oviro ali nekaj, česar ne moremo imeti. Upali si bomo živeti življenje po svojih merilih. In kot takšni smo lahko veliko bolj finančno uspešni v svojem življenju.

Nezavedna prepričanja o denarju nas ne razlikujejo po naših sposobnosti. Ne glede na to, v kakšnem okolju smo zrasli, imamo zelo različne poglede na denar in seveda zelo različne sposobnosti. Vrnimo se k osebama, ki sta v otroštvu pri starših poosebila različna odnosa do denarja. Oseba iz prvega primera bi uspela veliko težje, kot tista iz drugega.

Kako torej v svoje življenje pritegniti dovolj denarja?

Ugotovite, kaj v resnici čutite (ne mislite!) do denarja? Spoznajte čustva, ki jih gojite do denarja. Šele ko jih boste poznali, jih boste lahko kontrolirali in začeli v svoje življenje vabiti dovolj denarja.

Posvetimo se še vprašanju, zakaj sem prepričana, da ne morem biti finančno uspešna, čeprav si to želim? Odgovor na to vprašanje se skriva v naših prepričanjih. Kaj sem torej prepričana o sebi?

  • Da nisem dovolj sposobna
  • Da je za denar treba garati

S temi svojimi prepričanji živim celo svoje življenje. Na zavednem nivoju se jih ne zavedam povsem jasno, so pa nekje v meni. Konstantno delam, garam … V tej težki situaciji pa si seveda zelo močno želim, da bi imela dovolj denarja . Ne glede na to, kaj naredim, se mi vedno znova dogaja, da se moje garanje nikoli ne  obrestuje finančno. Čeprav sem v službi pri delovnih obveznostih vedno prva, ko pride do denarja ni dovolj denarja za mojo povišico plače. Ko imam svoje podjetje, kjer delam veliko, se mi nenehno dogaja, da za svoje delo vedno zaračunam premalo. S časom tako postanem prepričana, da ne morem biti finančno uspešna ne glede na to, kaj naredim. Si bom pa to vedno želela!

Pa je naša prepričanja sploh možno spremeniti? Seveda! A najprej jih je potrebno odkriti.

Udeležite se programa »Denar v mojem življenju«, kjer se bomo posvetili odkrivanju tistih prepričanj, ki nezavedno vplivajo na naš odnos do denarja in nam prepričujejo, da bi postali finančno uspešni.