Se vam vsak mesec vedno znova zgodi, da ne veste, kam je šel ves denar? Da se vam to ne bi več dogajalo, pričnite načrtovati porabo svojega denarja.

Planiranje porabe pomeni, da načrtujemo, kako in za kaj bomo svoj denar dejansko porabili. Porabimo lahko le toliko denarja, kot ga imamo.

Če ga imamo premalo, imamo dve možnosti: ali zmanjšamo porabo ali pa povečamo prilive. Vsekakor naša poraba denarja ne sme biti neznanka. Zatiskanje oči nas ne bo rešilo. Upanje, da bomo zadeli na lotu pa tudi ne.

Poraba denarja se planira na državnem nivoju (proračun), v podjetjih (denarni tok) in seveda na osebnem nivoju. Proračun pomeni planiranje predvidenih prilivov in odlivov. Lahko je na letnem ali mesečnem nivoju. Tudi podjetja načrtujejo oziroma obvladujejo svoj denarni tok. Na vseh področjih obstajajo odlivi, ki jih je potrebno pokriti oziroma, za katere moramo zagotoviti prilive.

Kako načrtujemo porabo denarja?

  1.     Naredimo popis vseh prilivov: plača, regres, dodatni zaslužek …
  2.     Zapišemo vse svoje redne in izredne odhodke: redni mesečni stroški, hrana, bencin, prosti čas ter občasni izdatki (npr. zavarovanja, letni dopusti …).
  3.     Uskladimo prilive in odlive na letnem nivoju tako, da je stanje 0,00 EUR.
  4.     Spremljamo svoje odhodke na mesečnem nivoju. Ko si odlive zabeležimo, jih moramo spremljati in se s porabo denarja gibati znotraj svojih okvirjev.

Lahko, da bo trajalo nekaj časa, preden se boste navadili na redno planiranje svojih izdatkov. Tudi če boste imeli na začetku težave, se skušajte temu zavezati in si dajte, čas, da to postane stalnica v vašem življenju. Lahko se zgodi, da boste hitro ugotovili, da ste se nekje zmotili, vendar ne odnehajte. Ni nujno, da takoj naredite popoln načrt izdatkov. Plan lahko vedno znova izravnavamo, mu dodajamo in odvzemamo. Pomembno je le, da imamo svoje finance pod nadzorom. Nič ni trajnega, nič ni statičnega in nič za vedno zapisanega.

Bistvo planiranja porabe denarja je, da vemo, koliko denarja in kje smo ga dobili (kar je običajno lažje) in predvidevanje, kje ga bomo porabili. Naši izdatki ne smejo biti vsak mesec znova presenečenje, ki pripelje do tega, da nam vedno znova zmanjka denarja.

Prevzemanje odgovornosti za lastne finance

Lahko se zgodi, da vas bo planiranje porabe spravilo v slabo voljo. Takrat je morda napočil čas, da uvedemo spremembe na prilivih. Ampak že s tem, da spremljate svoje denarni tok, je narejen super prvi korak. Veste, kje ste, in veste, da lahko nekaj naredite. Temu se reče, da prevzemate odgovornost in ne tavate več v temi.

Če ugotovimo, da so naši odlivi bistveno večji kot prilivi, je čas, da si naše potrebe po odlivih razdelimo na tiste, ki so dejansko potrebe, in tiste, ki predstavljajo naše želje. Potreba je nekaj nujnega za preživetje, želja pa je nekaj, kar ne vpliva na preživetje, ampak na kakovost življenja. Želje lahko pridejo na vrsto po tem, ko so izpolnjene naše potrebe. Če nam plan porabe denarja ne dopušča dopusta dvakrat na leto, je potrebno premisliti, ali si ga sploh lahko privoščite.  So odlivi denarja, ki so nujni, in so odlivi denarja, ki niso nujni. Sami si morate določiti lestvico prioritet odlivov svojega denarja.

Potrebujete večji dohodek?

Kadar se vam dogaja, da živite iz meseca v mesec in komaj pokrivate svoje odlive, potem je čas, da na tem področju nekaj ukrenete, spremenite. Nič drugega ne bo rešilo vaše situacije. Sprememba bo prinesla spremembo. Stanje na mestu in tarnanje nad usodo pa ne bo spremenilo nič. Sami veste, koliko denarja vam manjka, zdaj morate preučiti, kaj lahko naredite.

Imate možnost, da pogledate svoje zaposlitvene možnosti. Danes službe niso več tako stalne, kot so bile nekoč. Lahko si poiščete dodatno delo. Če vas vaše redno delo ne veseli, si morda poiščete popoldansko delo, ki vas bo bolj navduševalo. To vam bo lahko dalo malce drugačen pogled na delo in življenje in vam bo morda dalo pogum tudi za kakšno večjo spremembo.  Dela in denarja je na svetu dovolj, le poiskati ju moramo znati.  Ljudje radi tarnamo nad usodo, namesto, da bi vzeli življenje v svoje roke. Mi smo tisti, ki držimo dirigentsko palico v rokah. In ni ta služba, ki jo imamo, edina služba. Dejstvo je, da se bojimo sprememb in si želimo varnosti na področju denarja in preživetja. In zato ostajamo v službah, kjer trpimo in zaslužimo premalo denarja. Čas je za spremembo!